Đội ngũ nhân sự

Khoa Kinh tế – Tài Chính được thành lập từ năm 1976, hiện tại đội ngũ giáo viên và chuyên viên bao gồm: 32 giảng viên và 1 chuyên viên.

1 NCS. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa
NCS. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng Khoa

Email: kimthoakte@gmail.com

Phone: 0909703244

2 Tiến sĩ Lê Ái Quốc
Tiến sĩ Lê Ái Quốc

Giảng viên

Email: leaiquoc567@gmail.com

Phone: 0983823702

3 Thạc sĩ Lý Nguyễn Ngọc Thảo
Thạc sĩ Lý Nguyễn Ngọc Thảo

Giảng viên

Email: lythaokt@gmail.com

Phone: 0983505848

4 Thạc sĩ Nguyễn Khả Đồng
Thạc sĩ Nguyễn Khả Đồng

Giảng viên

Email: khadong@bmi.edu.vn

Phone: 0932026016

5 Thạc sĩ Hoàng Thị Nga
Thạc sĩ Hoàng Thị Nga

Giảng viên

Email: hoangat@gmail.com

Phone: 0909490053

6 Thạc sĩ Hồ Thế Trận
Thạc sĩ Hồ Thế Trận

Giảng viên

Email: thetran0103@yahoo.com

Phone: 0918061696

7 Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh
Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

Email: hthanh_852004@yahoo.com.vn

Phone: 0977144214

8 Thạc sĩ Trần Thị Kiều Quyên
Thạc sĩ Trần Thị Kiều Quyên

Giảng viên

Email: trankieuquyen@gmail.com

Phone: 0367891789

9 Thạc sĩ Lê Thị Thu Hồng
Thạc sĩ Lê Thị Thu Hồng

Giảng viên

Email: hongle2011@gmail.com

Phone: 0937183668

10 Thạc sĩ Nguyễn Khánh Dương
Thạc sĩ Nguyễn Khánh Dương

Giảng viên

Email: nguyenkhanhduong0111@gmail.com

Phone: 0908853288

11 Thạc sĩ Hồng Đức Bảo
Thạc sĩ Hồng Đức Bảo

Tổ trưởng bộ môn Kế toán

Email: baohongduc@gmail.com

Phone: 0907801770

12 Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phương
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phương

Giảng viên

Email: nguyenphuongtomica@gmail.com

Phone: 0907099464

13 Thạc sĩ Nguyễn Viết Trọng
Thạc sĩ Nguyễn Viết Trọng

Giảng viên

Email: trongnv.hvtc@gmail.com

Phone: 0977766861

14 Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Dung
Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Dung

Giảng viên

Email: phuongdung8844@gmail.com

Phone: 0935101948

15 Thạc sĩ Dương Thị Nhàn
Thạc sĩ Dương Thị Nhàn

Giảng viên

Email: duongnhan1012@gmail.com

Phone: 0916978401

16 Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết Trinh
Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết Trinh

Giảng viên

Email: trinhpham1211@gmail.com

Phone: 0902508128

17 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy

Giảng viên

Email: thuyqn1989@gmail.com

Phone: 0369743572

18 Thạc sĩ Lê Thiên Hải
Thạc sĩ Lê Thiên Hải

Giảng viên

Email: lethienhai0907@gmail.com

Phone: 0917561689

19 Thạc sĩ Hoàng Thị Hiền
Thạc sĩ Hoàng Thị Hiền

Giảng viên

Email: hoanghien.ueh@gmail.com

Phone: 0974979365

20 Cử nhân Vũ Tuấn Anh
Cử nhân Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Email: tuananhnhimxu@yahoo.com

Phone: 0989407295

21 Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Email: dntmydung@gmail.com

Phone: 0974286686

22 Thạc sĩ Trần Thanh Khương
Thạc sĩ Trần Thanh Khương

Giảng viên

Email: dntmydung@gmail.com

Phone: 0974286686

23 Thạc sĩ Nguyễn Phạm Mai Trang
Thạc sĩ Nguyễn Phạm Mai Trang

Giảng viên

Email: np.maitrang9787@gmail.com

Phone: 0989975363

24 Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông
Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông

Tổ trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng

Email: dong405@gmail.com

Phone: 0965326588

25 Thạc sĩ Nguyễn Thị Đào
Thạc sĩ Nguyễn Thị Đào

Giảng viên

Email: ngthdao2002@yahoo.com

Phone: 0918839988

26 Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Linh
Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Email: mylinhcongthuong@gmail.com

Phone: 0383995316

27 Thạc sĩ Trịnh Thị Liên
Thạc sĩ Trịnh Thị Liên

Giảng viên

Email: trinhlien0812@gmail.com

Phone: 0902081217

28 Thạc sĩ Châu Thị Thu Ngân
Thạc sĩ Châu Thị Thu Ngân

Giảng viên

Email: thungan3112@yahoo.com

Phone: 0974904355

29 Thạc sĩ Cao Thị Miên Thùy
Thạc sĩ Cao Thị Miên Thùy

Giảng viên

Email: thuy.cmt@gmail.com

Phone: 0902347839

30 Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà

Giảng viên

Email: hanguyen201191@gmail.com

Phone: 0986258465

31 Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Giáo vụ khoa

Email: nguyennguyen@hitu.edu.vn

Phone: 090 9665287

32 Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Phương
Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Phương

Giảng viên

Email: bichphuong@hitu.edu.vn

Phone: 098 7608462

33 Thạc sĩ Tô Thị Thúy
Thạc sĩ Tô Thị Thúy

Giảng viên

Email: tothithuy@hitu.edu.vn

Phone: 091 5155495