GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

1. Tên chương trình: Chương trình đào tạo Cao Đẳng

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

3. Ngành đào tạo: Kế toán

4. Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

5. Mã ngành: 51340301

6. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Cao đẳng kế toán doanh nghiệp trang bị và cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế và tài chính kế toán như: Luật kinh tế, Luật doanh nghiệp, Tài chính tiền tệ, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Thuế và thực hành khai báo thuế, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán quản trị chi phí, Kiểm toán, Anh văn chuyên ngành, Tin học chuyên ngành, Thực hành phần mềm kế toán…

Sau khi kết thúc khoá học, sinh viên sẽ đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên hệ thống hoá và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của kế toán, xây dựng tác phong làm việc của người làm công tác kế toán và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn khi ra trường công tác.

7. Mục tiêu đào tạo

Chuẩn kiến thức

Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ, tín dụng, các kiến thức về pháp luật về hệ thống chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao.

Chuẩn kỹ năng

– Nắm vững và xử lý tốt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Soạn thảo được văn bản hành chính, soạn thảo hợp đồng kinh tế, đàm phán và ứng xử giao tiếp.

– Thành thạo việc kiểm tra, thu thập, xử lý, và ghi chép chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

– Lập và phân tích Báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

– Lập các báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo kế toán quản trị và quyết toán thuế năm (Thuế GTGT, Thuế tiêu thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.. )

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay như phần mềm hỗ trợ khai báo thuế HTKK, phần mềm kế toán MiSa.

– Khai thác được các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc. Chuẩn thái độ

– Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.      – Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp.

– Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy định trong khi hành nghề.

– Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

– Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

–  Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời, yêu ngành nghề, cầu tiến, ham học hỏi.

8. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường     

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có khả năng tìm việc làm tại các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế như:

+ Kế toán viên, Kiểm toán viên, Kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp, các công ty dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, thuế.

+ Kế toán trưởng hoặc học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phấn đấu với chức danh nghề nghiệp Trưởng phòng Tài chính

+ Thủ quỹ, thâu ngân, nhân viên thư ký, nhân viên hành chính văn phòng, nhân viên bán hàng, nhân viên Makerting, nhân viên môi giới kinh doanh.

+ Nhân viên phân tích tài chính, tư vấn tài chính, nhân viên thẩm định tín dụng và nhân viên ngân quỹ tại các tổ chức tín dụng.

9. Cơ hội học liên thông lên Đại học     

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán , sinh viên có thể học liên thông lên bậc Đại học khối ngành kinh tế với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

10. Chương trình đào tạo chi tiết