1. GIỚI THIỆU CHUNG

   Tiền thân của Khoa Kinh tế – Tài chính là Khoa Kinh Tế được thành lập từ năm 1976 cùng với sự ra đời của Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

   Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế Tài chính luôn lấy mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội, tạo cơ hội cao nhất cho người học về kĩ năng nghề nghiệp làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

   Khoa Kinh tế Tài chính được xem là một trong những khoa chủ chốt của trường, thu hút số lượng sinh viên đông đảo và ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.

   Hiện tại Khoa Kinh tế – Tài chính đang đào tạo 3 chuyên ngành là Kế toán, Tài chính Ngân hàng và Logistics ở các hệ: Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các khóa ngắn hạn về nghiệp vụ kế toán và khai báo thuế,…

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

   Khoa Kinh tế Tài chính có 2 tổ bộ môn: Kế toán và Tài chính Ngân hàng, gồm 35 nhân sự với 34 giảng viên và 01 giáo vụ Khoa, trong đó có:

   + Tiến sỹ: 03 giảng viên

   + Nghiên cứu sinh: 02 giảng viên

   + Thạc sỹ: 28 giảng viên

   + Cử nhân: 01 giảng viên và 01 giáo vụ khoa

   Đội ngũ giảng viên có trách nhiệm cao, tích cực, nhiệt huyết, yêu nghề, năng động, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm thực tế công tác tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và các ngân hàng tổ chức tín dụng lớn.

3. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   – Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

   – Trưởng Bộ Môn:

      + Ths. Hồng Đức Bảo: Trưởng Bộ môn Kế toán

      + Ths. Nguyễn Thành Đông: Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng

   – Giáo vụ Khoa: CN. Nguyễn Thị Hồng Nguyên

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính ứng dụng, tính thực hành và tính linh hoạt.

Ngành Kế toán

Ngành Tài chính Ngân hàng

  •  Sinh viên được trang bị kiến thức về các hệ thống kế toán doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp.
  • Chương trình thực tập mô phỏng tại trường, giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế.
  • Chương trình được thiết kế theo học chế tín chỉ, có nhiều lựa chọn cho sinh viên để xây dựng kế hoạch học tập của mình phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp khi ra trường.
  • Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu thực tế trong lĩnh vực kinh tế và tài chính ngân hàng.
  • Cơ hội làm việc sau tốt nghiệp với các đối tác ngân hàng lớn.
  • Chương trình học linh hoạt, nhiều lựa chọn theo học chế tín chỉ.

 

5. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

    Ngành Kế toán: Sau tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, với các chức danh Kế toán viên, kế toán ngân quỹ, thủ quỹ, nhân viên tư vấn kinh doanh, nhân viên tín dụng, nhân viên hành chính văn phòng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp,…

    Ngành Tài chính Ngân hàng: Sau tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng tổ chức tín dụng với các chức danh nhân viên tín dụng, nhân viên thanh toán, nhân viên môi giới tín dụng, môi giới bất động sản, kế toán thanh toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh,…

5. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA