GIỚI THIỆU NGÀNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1. Tên chương trình: Chương trình đào tạo cao đẳng

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

3. Ngành đào tạo: Tài chính Ngân hàng

4. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính

5. Mã ngành: 6340202

6. Giới thiệu chương trình

Chương trình cử nhân cao đẳng Đầu tư tài chính, thuộc ngành Tài chính Ngân hàng, đào tạo kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ Đầu tư Tài chính; về kỹ năng phân tích và dự báo thị trường, kỹ năng đầu tư tài chính; kiến thức liên quan đến thị trường Tài chính, rủi ro và cách thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư trên thị trường Tài chính; các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý Nhà nước về thị trường tài chính và Đầu tư tài chính. Ngoài ra, cử nhân cao đẳng Đầu tư tài chính, thuộc ngành Tài chính Ngân hàng, được đào tạo kiến thức căn bản về tài chính doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán, phân tích tài chính, thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng thương mại, ngoại hối, kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kinh doanh tiền tệ; thanh toán quốc tế, bảo hiểm, thuế. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành tạo, đọc hiểu và dịch được một số tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành đầu tư tài chính, tài chính ngân hàng hoặc giao tiếp thành thạo Tiếng Nhật; ứng dụng được những kỹ năng tin học cơ bản và chuyên ngành phục vụ trong công việc, học tập và nghiên cứu; Ngoài ra, chương trình đào tạo còn định hướng cho sinh viên phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc có tính chất khác nhau trong thực hiện nghiệp vụ tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và ngân hàng thương mại.

7. Mục tiêu đào tạo Chuẩn kiến thức

– Trình bày và giải thích nội dung về các loại hình đầu tư tài chính, các phương pháp phân tích đầu tư, phân tích kỹ thuật, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, đầu tư vốn tư nhân, vàng, ngoại tệ, quỹ đầu cơ, đầu tư bất động sản, rủi ro tài chính. – Mô tả được các loại hàng hoá trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán. Trình bày được các lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán, quy trình đặt lệnh mua bán, đầu tư chứng khoán.

– Giải thích và phân biệt được tài chính, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, ngân sách, thuế, bảo hiểm, chứng khoán, kế hoạch tài chính, phân phối tài chính.

– Giải thích dòng tiền, các nguyên tắc hoạch định dòng tiền trong hoạch định ngân sách vốn đầu tư, hiện giá của dòng tiền theo thời gian, tỷ suất sinh lợi đòi hỏi, NPV, IRR, PP, PI trong dự án đầu tư.

– Trình bày huy động vốn, cho vay, hạn mức tín dụng, lãi suất cho vay, lãi suất huy động, thanh toán không dùng tiền mặt, đáo hạn, giải ngân, khoanh nợ, gia hạn nợ, cơ cấu tổ chức, sản phẩm và dịch vụ trong ngân hàng thương mại.

– Giải thích nghiệp vụ kế toán ngân hàng, nhận biết tài khoản trong bảng, ngoại bảng, tài khoản có, tài khoản nợ, kế toán thanh toán liên ngân hàng, kế toán thanh toán vốn trong hệ thống ngân hàng, kế toán ngoại hối và thanh toán quốc tế. – Nhận diện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, hạch toán Nợ

– Có tài khoản kế toán; Hạch toán nguyên vật liệu, tiền, công nợ, tài sản, giá thành, tiêu thụ, lương và trích theo lương, khấu hao, trích lập các quỹ, các khoản dự phòng, hiểu báo cáo tài chính.

– Mô tả được hệ thống tài chính quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá và các rủi ro tỷ giá trong tài chính quốc tế; Nhận diện tỷ giá mua bán ngoại tệ, các hình thức thanh toán quốc tế, quy trình thanh toán quốc tế, niêm yết tỷ giá trên thị trường.

– Có kiến thức tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật) và tin học chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng ở mức cơ bản. Chuẩn kỹ năng – Chọn lựa các văn bản luật (Luật, nghị định, thông tư,…) trên các website uy tín để cập nhật thông tin, vận dụng.

– Thực hiện soạn thảo văn bản đúng quy định; sử dụng thành thạo email trong công việc. Vận dụng các kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, sử dụng ngôn từ, âm điệu.

– Phân tích tài chính cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích tài chính, phi tài chính, phân tích ngành theo tiêu chí và theo mô hình, định giá cổ phiếu, trái phiếu và tài sản khác; phân tích và đo lường rủi ro; lập chiến lược đầu tư, quyết định đầu tư tài chính.

– Tính được EBIT, EPS, P/E, điểm hoàn vốn, các đòn bẩy, các tỷ số ROA, ROE, ROS, ROI. Tính hiện giá và giá trị tương lai của dòng tiền theo thời gian, tính NPV, IRR, PP, PI trong dự án đầu tư. – Tính được nhu cầu vốn lưu động, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thu nhập mỗi cổ phiếu, cổ tức.

– Vận dụng kiến thức phân tích hạn mức tín dụng, lãi suất theo kỳ hạn. Tính hệ số nợ an toàn, xác định nợ quá hạn, nợ xấu. Lập bảng phân tích và đánh giá tài chính doanh nghiệp.

– Tính tỷ giá mua bán ngoại tệ; Lập chứng từ, thủ tục trong các hình thức thanh toán quốc tế.

– Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và có khả năng sử dụng thành thạo internet.

– Có kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ở trình độ cơ bản. Chuẩn thái độ – Có trách nhiệm công dân, ý thức bảo vệ môi trường, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, chu đáo, có trách nhiệm với công việc được giao.

– Nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực quốc phòng – An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. – Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Suy nghĩ độc lập, tự chủ, có tinh thần hợp tác trong công việc, biết giao tiếp, ứng xử trong thực tiễn.

– Có tác phong làm việc công nghiệp, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, chủ động nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. – Chuyên tâm với công việc, không ngừng học hỏi đồng nghiệp giỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

8. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường

a. Mới tốt nghiệp

– Nhân viên tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản. – Nhân viên phân tích đầu tư tài chính, chứng khoán. – Phân tích đánh giá bất động sản, vàng, ngoại tệ. – Nhân viên tư vấn, kinh doanh hơn 20 loại hình bảo hiểm phổ biến (tài sản, hàng hoá, hàng không, xe cơ giới, tàu thuyền, trách nhiệm, thiệt hại kinh doanh, nông nghiệp, tiền gửi, tín dụng, cháy nổ, nhân thọ, du lịch, tai nạn, sức khoẻ, y tế, xã hội,…) – Nhân viên nghiệp vụ tại ngân hàng thương mại – Nhân viên nghiệp vụ kế toán tài chính tại doanh nghiệp SXKD, TMDV. – Nhân viên kinh doanh vàng, ngoại hối. – Nhân viên ngân quỹ, giao dịch viên ngân hàng. b. Sự nghiệp lâu dài – Quản lý bộ phân phân tích tài chính. – Quản lý tài chính của doanh nghiệp, quỹ đầu tư. – Chuyên gia phân tích tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ. – Đại diện các nhà tài trợ vốn, đầu tư. – Phó phòng, trưởng phòng giao dịch. – Phó phòng, trưởng phòng nghiệp vụ (huy động, cho vay, kế toán, tài chính). – Phó phòng, trưởng phòng khối kinh doanh tiền tệ, ngoại hối. – Giảng viên hoặc giáo viên tại các trường có ngành liên quan tài chính ngân hàng.

9. Cơ hội học liên thông lên Đại học

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, sinh viên có thể học liên thông lên bậc Đại học khối ngành kinh tế với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.