DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

22-05-2024 Admin

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM đã ra Quyết định số 327/QĐ-CĐCT về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy (đợt 2, năm 2024), theo đó đã công nhận 610 sinh viên cao đẳng chính quy khoá 2021 tốt nghiệp sớm và các khoá trước học lại. Đợt tốt nghiệp này, ngành Kế toán được công nhận 76 sinh viên, ngành Tài chính ngân hàng được công nhận 53 sinh viên tốt nghiệp. Danh sách cụ thể được chi tiết trong hình ảnh dưới đây.

Chi tiết cụ thể trong file đính kèm:

Bài viết khác