Kiến tập doanh nghiệp 1 – “HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI ĐỂ TRỞ THÀNH KẾ TOÁN VIÊN – KIỂM TOÁN VIÊN XUẤT SẮC”

29-04-2023 Admin

Khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng đã phối hợp cùng với Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Nhân Tài Việt để tổ chức đợt kiến tập doanh nghiệp với chủ đề “HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI ĐỂ TRỞ THÀNH KẾ TOÁN VIÊN – KIỂM TOÁN VIÊN XUẤT SẮC”.

MỤC ĐÍCH:

– Trao đổi học thuật về thuế – kế toán và sự quan trọng của thuế – kế toán đến sinh viên ngành kế toán – Kiểm toán, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, định hướng nghề kế toán và công việc liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai cho các em sinh viên thuộc chuyên ngành Kế toán, Khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng nhằm định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên cũng như giúp sinh viên có một nền tảng kiến thức cơ bản về thuế nói riêng và ngành kế toán nói chung;

– Nhằm cung cấp kiến thức thực tế, để sinh viên hoàn thành học phần Kiến tập doanh nghiệp 1 trong chương trình đào tạo ngành Kế toán.

​- Thời gian: từ 8h – 12h, ngày 24 – 26 –  28 tháng 04 năm 2023 (03 ngày)

– Địa điểm: Phòng D1-10 – Trường Cao Đẳng Công Thương TP. HCM

Sinh viên và doanh nghiệp đã có được 1 buổi học thật nhiều niềm vui, cùng với những kiến thức quý báu về các nội dung và vấn đề liên quan đến Thuế, Kế toán, Kiểm toán – Thanh kiểm tra

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Bài viết khác