HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP

09-11-2023 Admin

Nhằm chuẩn bị cho mỗi đợt xét tốt nghiệp, các sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp theo thông tin như sau:

Đối tượng: các bạn SV đã hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình và tích lũy đầy đủ các chứng chỉ đầu ra theo quy định

  • Các hồ sơ cần chuẩn bị:
    • Đơn xét tốt nghiệp (Viết tay hoặc đánh máy): Don-xin-xet-tot-nghiep-tin-chi
    • Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ (Sao y công chứng)
    • Đơn xin chuyển điểm (nếu có học các môm tự chọn hoặc thay thế): Don-xin-chuyen-diem
  • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Kế toán – TCNH

Bài viết khác