CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN VỀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

08-09-2022 Admin

1/ Em muốn hỏi về vấn đề học vượt. Học vượt là học hết hay là học vài học phần. Cách đăng ký học vượt. Thời gian đăng ký là thời gian nào, học trong bao lâu?

– SV muốn đăng ký học vượt phải tìm hiểu kỹ điều kiện học phần học trước trong cây chương trình của sổ tay sinh viên. Ví dụ: Muốn học học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp, bắt buộc phải học trước học phần Nguyên lý kế toán.

– Việc đăng ký học vượt sẽ đăng ký online bình thường như những học phần khác, thời điểm đăng ký được thông báo cụ thể trên Website của Trường.

– Thời gian học của mỗi học kỳ chính là 15 tuần.

– Tổng số tín chỉ tối đa mỗi học kỳ hiện nay Trường chưa giới hạn, tuy nhiên SV cần lượng sức học của mình để đăng ký.

2/ HK2 đăng ký học phần của HK3 có được không?

Được, tuy nhiên khi SV muốn đăng ký học, phải tìm hiểu kỹ điều kiện học phần học trước trong cây chương trình của sổ tay sinh viên.

3/ Em muốn đăng ký học lớp ghép thì làm sao?

SV có thể đăng ký vào lớp ghép bằng cách đăng ký online, hoặc đăng ký tại phòng Quản lý đào tạo.

4/ Em đang học học kỳ 4 ngành kế toán. Học kỳ 5 em muốn học luôn 2 môn thay thế vậy điều kiện để học là gì?

Chỉ những SV hoàn thành khối lượng 5 học kỳ kể cả học phần thực tập tốt nghiệp mới được học những học phần thay thế khóa luận.

5/ Nếu em bị nợ học phần, trong học kỳ hè em xin đăng ký học lại thì thời gian học là mấy tháng?

Thời gian học của học kỳ hè là 8 tuần, 6 tuần học, 1 tuần ôn thi và 1 tuần thi.

6/ Học kỳ vừa qua em học anh văn tăng cường nhưng chưa đăng ký AV1 mà đã học AV2. Cho em hỏi như thế qua HK3 em học lại AV1 có được không?

Được học lại AV1. Tuy nhiên em cần rút kinh nghiệm để đăng ký cho đúng theo điều kiện học phần học trước trong cây chương trình.

7/ Em muốn đổi sang một lớp khác học của cùng một môn học cùng một thầy dạy có được không?

Khi đăng ký học phần sinh viên có quyền lựa chọn Giảng viên, thời gian học, nhóm học phần và nhiều đợt hiệu chỉnh, nên khi vào học chính thức SV không được đổi.

8/ Điểm tổng kết dưới 5.0 sao vẫn đăng ký được trên 15 tín chỉ. Vậy em có thể học và thi hết các học phần đã đăng ký không?

Vẫn được học và thi bình thường vì Trường chưa khống chế số tín chỉ tối đa đối với SV có học lực yếu. Tuy nhiên, SV không nên đăng ký quá nhiều tín chỉ.

9/ Cho em hỏi mỗi học kỳ SV đăng ký tối thiểu bao nhiêu học phần, tối đa bao nhiêu học phần?

Theo qui định, số tín chỉ tối thiểu đăng ký trong 1 học kỳ là 15 tín chỉ đối với SV học lực bình thường, 10 tín chỉ đối với SV yếu. Số tín chỉ tối đa mỗi học kỳ hiện nay Trường chưa giới hạn, tuy nhiên SV cần lượng sức học của mình để đăng ký.

10/ Theo yêu cầu chỉ cần học 1 trong 2 học phần tự chọn nhưng em học hết cả 2, vậy em có thể lựa chọn để lấy điểm cao hơn giữa 2 học phần không?

SV làm đơn đề nghị không thể hiện điểm (Mẫu đơn trên website của Trường) nộp về Phòng quản lý đào tạo.

11/ Em đăng ký phần tự chọn 4 tín chỉ trong khi qui định 2 tín chỉ. Vậy em có bị dư tín chỉ không, có được tính vào tổng tín chỉ để xét ra Trường không? Bảng điểm hiển thị như thế nào?

– Nếu SV không muốn tính vào điểm trung bình Nhà trường sẽ cấp chứng chỉ những học phần đó.

– Số tín chỉ dư được tính vào điểm trung bình vì học phần có trong chương trình đào tạo. Bảng điểm hiển thị tất cả các học phần đăng ký.

12/ Nếu học phần của học kỳ I kết quả không đạt nhưng là học phần trước cho học phần đã đăng ký trong học kỳ II thì xử lý thời khoá biểu như thế nào?

Hiện tại, SV vẫn được đăng ký bình thường. Tuy nhiên, SV nên đăng ký học lại học phần chưa đạt trước.

13/ Khi đăng ký học phần, em chọn lớp đăng ký, nhưng khi click chuột vào thì không cho nhấp vào.

Do lớp học đã hết chỗ. Nếu SV có nguyện vọng học học phần này hãy chọn ở ô “nguyện vọng học”

14/ Trong phần đăng ký học phần, ở dưới cùng có nội dung ghi nguyện vọng, đó là gì?

Phần đó nhằm giúp SV có nhu cầu cần nhà Trường mở thêm lớp nào thì ghi ý kiến của mình vào, sau khi xem xét nếu nhà Trường thấy có nhiều SV cùng đưa nguyện vọng giống nhau về yêu cầu mở cùng một học phần nào đó thì nhà Trường sẽ xem xét và mở thêm lớp cho SV đăng ký.

15/ Em đã đăng ký quá nhiều học phần trong một học kỳ. Đến gần thi kết thúc học phần 2 tuần em có được rút học phần đó không?

SV chỉ rút học phần học trong tuần điều chỉnh đăng ký. Sau đó không được rút học phần.

16/ Em hiện đăng ký quá nhiều học phần học, nhưng cảm giác không học nổi nữa, bây giờ xin rút nhưng đã không còn kịp, vậy em phải làm sao?

Trước khi đăng ký, SV cần cần cân nhắc cẩn thận việc đăng ký học phần theo sức học của mình. Lịch điều chỉnh được nhà Trường thông báo cụ thể trên trang web theo từng đợt học. Nếu không còn nằm trong thời gian đăng ký điều chỉnh học phần, thì SV không thể xin rút học phần nữa.

17/ Em học bị rớt học phần toán. Khi đăng ký online em đã đăng ký học phần này rồi. Vậy em có cần lên phòng đào tạo để đăng ký học lại nữa không?

Không cần.

18/ Do điều kiện tiền bạc, thời gian nên HK2 tới, em đăng ký 10 tín chỉ, nhưng do chưa có kết quả HK1 vậy em đăng ký tối thiểu là bao nhiêu?

Thời gian đăng ký học phần dài, chưa kể tuần điều chỉnh đăng ký học phần. Lúc đó, điểm các học phần đã được công bố đầy đủ. SV sẽ dựa trên kết quả của HK trước để đăng ký cho học kỳ sau.

19/ Rớt học phần “toán kinh tế” có được học hai học phần “quản trị học” hay “kinh tế môi trường” không?

– Nếu học phần toán kinh tế là học phần bắt buộc thì bắt buộc SV phải tích lũy.

– Nếu học phần toán kinh tế là học phần tự chọn thì SV có thể đăng ký bất kỳ học phần nào trong nhóm tự chọn này.

20/ Tại sao lại có đợt đăng ký online bổ sung?

Mỗi kỳ đăng ký học phần, để tạo điều kiện cho SV có nhu cầu điều chỉnh học phần, Trường sẽ mở những đợt đăng ký online bổ sung. Những đợt đăng ký online bổ sung này, SV có nhu cầu tăng giảm học phần đã đăng ký hoặc những học phần không đủ số lượng SV bị hủy bỏ, cần đăng ký lại. Thời đăng ký online bổ sung được thông báo cụ thể trên website của Trường.

21/ Cho em hỏi Trường mình mở 1 lớp kỹ năng mềm nhưng đã được các bạn đăng ký hết chỗ. Tuy nhiên em thấy còn rất nhiều bạn muốn đăng ký học phần học này. vậy Trường có thể mở thêm lớp nữa không?

Đối với các học phần học đã hết chỗ:

Bước 1: SV điền vào mục: “SV đăng ký vào đây các học phần hết chỗ hoặc các học phần không được tổ chức” trong phần đăng ký online để phòng đào tạo sẽ xem xét tăng sĩ số hoặc mở thêm lớp vào đợt đăng ký bổ sung;

Bước 2: Thường xuyên truy cập lại trang web để xem thông tin mới nhất;

Bước 3: Nếu sau thời gian đăng ký online mà vẫn chưa đăng ký được thì SV phải thực hiện đăng ký Offline theo mẫu để phòng Quản lý đào tạo xem xét. Hoặc các bạn có thể học ở các học kỳ tiếp theo.

22/ Em đã đăng ký vào một lớp học phần lý thuyết, theo chỉ tiêu lớp này là 80 người, nhưng hiện đã gần hết thời gian đăng ký mà chỉ có 60 người, vậy em có nên rút khỏi lớp này để tìm sang lớp khác nhằm tránh nguy cơ bị hủy lớp không (đây đã là đợt đăng ký thứ 2 rồi)

Với số lượng là 60 SV thì lớp này sẽ không bị hủy bỏ. (với học phần lý thuyết, số lượng tối thiểu để tổ chức các lớp học phần là 60 SV cho học phần đại cương, 50 SV cho học phần cơ sở, 40 SV cho các học phần chuyên ngành). Do vậy, em không cần phải chuyển lớp khác.

23/ Em đã đăng ký xong các học phần bắt buộc và tự chọn của học kỳ này, và em có nhu cầu đăng ký thêm một vài học phần của học kỳ tới (học vượt) nhưng em nhập mã học phần vô lại không thấy, xin cho em hỏi tại sao?

Do các học phần mà em có nhu cầu đăng ký nhưng hiện tại Trường không mở lớp nên khi đăng nhập vào em sẽ không tìm được học phần đó. Nếu có nguyện vọng học Em đăng ký vào ô “nguyện vọng” nếu đủ số lượng Trường sẽ mở lớp.

24/ Sau bao lâu em sẽ lấy lại được mật khẩu sau khi đã reset password?

Khoảng 1 ngày sau khi đã reset password.

25/ Rớt anh văn 1 thì học kỳ sau có được đăng ký anh văn 2 không?

Rớt anh văn 1 vẫn được đăng ký anh văn 2, tức là đã học anh văn 1 nhưng thi chưa đạt. Nhưng nếu chưa học anh văn 1 thì không được đăng ký anh văn 2.

26/ Hiện tại đang là thời điểm đăng ký 2 học phần thay thế. Nếu có ý định sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nhưng sợ rằng sắp tới không đủ điều kiện để được xét bảo vệ khóa luận, vậy thì cứ đăng ký 2 học phần thay thế trước rồi đến thời điểm xét bảo vệ mới bổ sung được không?

Vì đến thời điểm SV thực hiện báo cáo thực tập, nhà Trường vẫn chưa có đủ số liệu để tổng kết điểm cho SV, vậy nên trước mắt SV vẫn đăng ký 2 học phần thay thế khóa luận theo đúng tiến độ. Sau đó khi có điểm tổng kết thì danh sách SV đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được thông báo về khoa. SV đủ điều kiện làm khóa luận được lựa chọn 1 trong 2 hình thức:

–       Học 2 học phần thay thế: SV không cần điều chỉnh.

–       Làm khóa luận: SV nộp đơn đăng ký cho khoa để khoa gởi danh sách về phòng Quản lý đào tạo. Khi phòng Quản lý đào tạo nhận được danh sách thì sẽ tự động hủy 2 học phần thay thế đã đăng ký cho SV.

27/ Nếu học phần bị hủy sau khi đã đăng ký thì phải làm thế nào?

Sau đợt đăng ký online đầu tiên của SV, nhà Trường sẽ xem xét lại kết quả đăng ký, do đó sẽ có những học phần bị hủy do không đủ số lượng SV. Vì vậy SV cần cập nhật thông tin thường xuyên trên mạng để xem mình có rơi vào trường hợp đó không, nếu có SV sẽ điều chỉnh vào đợt đăng ký online bổ sung. Thời gian đăng ký online bổ sung được thông báo cụ thể trên website của Trường.

28/ Đã hết hạn đăng ký học phần mà em vẫn chưa đăng ký được học phần nào (vì đọc nhầm lịch), vậy có thời gian nào được đăng ký tiếp không?

SV có thể điều chỉnh vào đợt đăng ký online bổ sung, nhưng lưu ý là SV sẽ không còn nhiều chọn lựa như đợt 1, vì vậy SV cần phải đọc thông báo thời hạn đăng ký cẩn thận và thực hiện đúng quy định.

29/ Học kỳ này SV không đăng ký học phần tự chọn thì phải làm sao?

– SV có thể đăng ký online bổ sung vào học kỳ hè.

– SV có thể đăng ký online vào học kỳ tiếp theo.

(Lưu ý: SV phải chọn đúng và đủ số TC các học phần tự chọn trong các nhóm học phần của từng học kỳ)

30/ SV muốn đăng ký học lại những học phần không đạt thì phải làm sao?

– SV đăng ký online bình thường như các học phần khác.

– SV có thể tổ chức lớp riêng nếu đủ số lượng.

31/ SV muốn chọn Giảng viên khi ĐKMH thì phải làm sao?

SV có thể chọn GV đối với học phần được mở nhiều nhóm và có nhiều GV cùng dạy: SV lọc theo học phần; Chọn nhóm học phần ứng với GV mong muốn.

32/ Thủ tục mở lớp riêng như thế nào?

SV năm cuối có thể đề nghị mở lớp riêng để hoàn thành chương trình học, thủ tục thực hiện như sau:

– SV lấy mẫu đơn xin mở lớp riêng trên website của Trường;

– Đại diện SV tập hợp những sinh viên không đạt học phần cần học (Lưu ý thời gian học không bị trùng TKB những học phần của từng cá nhân) và nộp về Khoa quản lý học phần;

– Sau khi có sự phân công GV của Khoa quản lý học phần, đại diện SV nộp đơn này về cho phòng Quản lý đào tạo.

33/ Em đăng nhập không được, em có xin password mới rồi nhưng khi đăng nhập được rồi nhưng các học phần em đã chọn thì hủy mất mà thay vào đó là học phần “lịch sử các học thuyết kinh tế” gì đó không thuộc phần tự chọn của em, giờ em phải làm sao thầy?

Khi có khác thường trong tài khoản cá nhân phải đổi password ngay hoặc liên hệ Phòng quản lý đào tạo để xử lý.

34/ Thầy ơi cho em hỏi, các học phần mà mình đăng ký là tất cả các tên học phần có tên lớp của mình phải không?

Thời khóa biểu theo lớp chỉ mang tính chất tham chiếu. Khi đăng ký học phần SV phải tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và cây chương trình mà mình đang theo học trong sổ tay sinh viên.

Căn cứ vào chương trình đào tạo và TKB trên website, tùy thuộc vào khả năng của mình mà SV quyết định học bao nhiêu tín chỉ trong mỗi học kỳ. Nếu khả năng của

SV tốt có thể đăng ký học vượt những tín chỉ của học kỳ sau, còn khả năng của SV có hạn thì có thể đăng ký ít tín chỉ hơn, không nhất thiết phải đăng ký hết theo TKB.

35/ Em không đăng nhập được vào đăng ký phải làm sao?

SV xem hướng dẫn lấy lại password trên website của Trường.

36/ Cùng một học phần, có nhiều Giảng viên cùng dạy. Hôm nay em học lớp này, bữa khác em sang lớp khác học có được không?

Em có thể xin Thầy, Cô các lớp mà em không đăng ký để vào học nhằm củng cố kiến thức. Tuy nhiên, lớp mà em đăng ký phải theo học đầy đủ.

37/ Chuẩn bị ra Trường nhưng em vẫn bị nợ một học phần chưa trả được. Nhưng giờ Trường không mở lớp thì em phải đợi đến khi nào? Nếu chỉ còn mình em thiếu học phần đó thì có mở lớp được không?

SV phải đợi đến khi nào Trường mở lớp thì đăng ký chứ không học 1 mình được. SV có thể làm đơn gửi Trưởng khoa xác nhận là học phần đó không còn nữa và học thay thế bằng một học phần khác tương  đương.

38/ Số tín chỉ qui định là tín chỉ cho học phần bắt buộc hay cả phần tự chọn vì em chọn dư học phần tự chọn nhưng thiếu học phần bắt buộc?

Trong mỗi chương trình đào tạo có 2 loại học phần, học phần bắt buộc và học phần tự chọn.

– Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy.

– Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên tự chọn theo hướng dẫn của Trường để tích lũy đủ số học phần cho mỗi cho chương trình.

Như vậy, trong chương trình đào tạo của ngành mà sinh viên đang theo học những học phần bắt buộc thì bắt buộc sinh viên phải tích lũy đủ còn những học phần tự chọn, SV phải chọn đúng nhóm học phần theo yêu cầu chương trình đào tạo.

39/ Điều kiện học phần trước là như thế nào?

– Học phần trước là học phần SV phải học trước và thi, nhưng thi đạt hoặc chưa đạt vẫn có thể học sang học phần khác.

– Học phần trước được trình bày trong cây chương trình đào tạo của từng ngành học.

– SV cần phải ưu tiên đăng ký các học phần học trước trong học kỳ.

Bài viết khác