CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

08-09-2022 Admin

1/ Điều kiện để được làm khóa luận tốt nghiệp?

SV được làm khóa luận tốt nghiệp phải đủ những điều kiện sau đây:

–       Phải hoàn thành tất cả các học phần ;

–       Điểm trung bình tích lũy: Khối kinh tế >= 7.0, Khối kỹ thuật >= 6.0;

–       Trưởng Khoa chuyên ngành xem xét quyết định.

2/ Điều kiện ra Trường khối kinh tế?

–     Tích lũy đủ và đúng số học phần qui định của chương trình đào tạo.

–     Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất.

–     Có Chứng chỉ A tin học và B tiếng Anh (hoặc các chứng nhận Anh ngữ tương đương chứng chỉ B).

3/ Em nghe nói SV lớp chất lượng cao dù khá hay trung bình đều được làm khóa luận đúng không?

Những SV lớp chất lượng cao được học trong điều kiện tốt, đội ngũ Giảng viên chất lượng nên kết quả học tập tương đối tốt do đó hầu hết SV được làm khóa luận tốt nghiệp.

4/ Nếu điểm làm khóa luận tốt nghiệp dưới 5 thì có được làm lại hay học học phần thay thế?

SV được làm lại khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế vào những học kỳ kế tiếp.

5/ Không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp mà muốn xin làm khóa luận tốt nghiệp có được không?

SV làm đơn gửi Khoa chuyên ngành để xem xét.

6/ Nếu đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp nhưng muốn xin học hai học phần thay thế có được không?

Được. SV báo cáo Khoa chuyên ngành để bỏ tên trong danh sách làm khóa luận tốt nghiệp, đồng thời SV phải đăng ký online những học phần thay thế.

7/ Muốn làm khóa luận tốt nghiệp mà đề tài được chọn khác với báo cáo thực tập có được không?

Đề tài khóa luận tốt nghiệp được Khoa chuyên ngành lên danh sách sau đó SV lựa chọn đề tài và GV hướng dẫn. Nếu có sự thay đổi SV phải liên hệ xin ý kiến trực tiếp với GV hướng dẫn.

 

Bài viết khác