CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

08-09-2022 Admin

1/ Học vượt thì được đi thực tập tốt nghiệp sớm hay phải đợi các bạn cùng lớp?

Điều kiện để được đi thực tập tốt nghiệp là SV phải hoàn thành tất cả các học phần ( trừ  các học phần thay thế khóa luận tốt tốt nghiệp). Do vậy, nếu học vượt và hoàn thành đủ điều kiện thì được đi thực tập sớm.

2/ Chỗ thực tập của SV là do nhà Trường sắp xếp hay SV tự tìm?

Chỗ thực tập là do SV tự liên hệ. Nếu trong trường hợp SV không thể tìm được thì liên hệ với Khoa chuyên ngành để giải quyết.

3/ Em nghe nói một số bạn tự đi xin công ty thực tập. Nhưng đến khi hoàn thành xong và nộp lại báo cáo thì nhà Trường không chấp nhận thực tập ở công ty đó? Cho em hỏi cụ thể về vấn đề này.

– SV được đi thực tập tốt nghiệp phải hoàn thành tất cả các học phần ( trừ  các học phần thay thế khóa luận tốt tốt nghiệp).

– SV phải đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp.

– Khi liên hệ thực tập phải báo cáo về Khoa chuyên ngành trước khi đi thực tập.

4/ Em còn nợ học phần có được đi thực tập tốt nghiệp không?

Không.

5/ Muốn xin thực tập trước cần làm những thủ tục gì?

Điều kiện SV được thực tập tốt nghiệp là phải hoàn thành tất cả các học phần ( trừ  các học phần thay thế khóa luận tốt tốt nghiệp). Nếu SV đủ điều kiện thì liên hệ Trưởng khoa chuyên ngành để làm thủ tục đi thực tập tốt nghiệp.

6/ Báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp được tính mấy tín chỉ?

Tùy thuộc vào từng chuyên ngành, SV học chuyên ngành nào thì xem chương trình đào tạo của chuyên ngành đó ở sổ tay sinh viên.

 

Bài viết khác