CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN VỀ ĐIỂM HỌC PHẦN

08-09-2022 Admin

1/ Nếu có tham gia làm NCKH thì có được cộng điểm không? Cộng như thế nào?

SV tham gia NCKH là hoạt động nhằm củng cố và nâng cao kiến thức nghề nghiệp. Hoạt động NCKH không được cộng điểm vào kết quả học tập. Tuy nhiên, SV sẽ được cấp giấy khen.

2/ Kết quả học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất có tính vào điểm trung bình chung không?

Điểm những học phần GDQP, GDTC, AV tăng cường chỉ là những học phần điều kiện, không tính vào điểm trung bình học tập.

3/ Bị sai điểm quá trình, đã báo với giảng viên. Sau thời gian chờ đợi lên xem lại điểm thì vẫn chưa được chỉnh sửa nhưng do thời gian lâu có được chỉnh sửa nữa không?

Khi phát hiện điểm bị sai, SV nộp đơn cho Giáo vụ khoa quản lý học phần để Giảng viên hoặc Trưởng khoa xử lý.

4/ Muốn phúc khảo điểm thì phải làm sao?

SV làm đơn phúc khảo nộp cho Giáo vụ khoa quản lý học phần trong thời gian 1 tuần sau khi khoa công bố điểm.

5/ Tại sao điểm trung bình chung trong bảng điểm không tính giống như cách tính trong sổ tay.

SV khi tính điểm trung bình nên lưu ý các học phần GDQP, GDTC, AV tăng cường không được tính vào điểm trung bình.

6/ Nếu học lại thì học phần học lại sẽ được tính điểm vào học kỳ trước hay học kỳ học lại?

Điểm học vào học kỳ nào được tính cho học kỳ đó.

7/ Nếu em học cải thiện mà điểm thấp hơn điểm lần học đầu thì được tính điểm của lần nào? Bảng điểm hiển thị mấy lần điểm?

Điểm được tính là điểm cao nhất trong các lần thi. Bảng điểm sẽ hiển thị lần thi cao nhất.

8/ Điểm học phần được tính như thế nào?

Điểm học phần = 0,4 * điểm quá trình + 0,6 * điểm thi kết thúc học phần.

9/ SV bị điểm dưới 5,0 được học lại mấy lần?

Không giới hạn, nhưng không được quá thời gian đào tạo.

10/ Những Trường hợp nào thì SV sẽ phải học lại học phần?

SV bị cấm thi, bỏ thi hoặc có điểm học phần dưới 5,0.

11/ Kỳ thi lần 1 bị ốm nhưng đến kỳ thi lần 2 cũng không dự thi được vì lý do khách quan thì điểm học phần học này được xử lý như thế nào?

Học phần này được: 0 điểm.

12/ Khi em bị buộc thôi học thì có được chuyển sang học trung cấp không? Cách chuyển điểm như thế nào?

SV thuộc diện bị thôi học nếu muốn chuyển sang học hệ Trung cấp chuyên nghiệp thì lấy mẫu đơn xin chuyển sang trung cấp trên website và nộp tại phòng Quản lý đào tạo để xử lý việc chuyển điểm các học phần cho SV.

13/ Em học được 1 kỳ tại Trường mình, sau đó em nghỉ thi lại đại học. Khi sang Trường ĐH học em có được chuyển điểm các học phần đã hoàn thành tại Trường mình sang không?

Nhà Trường chỉ cấp bảng điểm, còn được chuyển điểm học phần nào đó hay không SV phải liên hệ với Trường ĐH nơi SV đang học.

14/ Cách tính điểm rèn luyện ra sao? Điểm rèn luyện ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của em?

Điều kiện tốt nghiệp được thể hiện trong sổ tay SV. Bảng điểm không có điểm rèn luyện.

15/ Khoảng bao lâu bảng điểm mới được công bố cho SV ?

Bảng điểm được Khoa phụ trách học phần công bố sau khi thi 1 tuần.

16/ Trong một học kỳ, học phần tự chọn có bốn học phần được chọn một học phần trong 4 học phần tự chọn, nhưng em đăng ký tới 2 học phần tự chọn mà hết hạn chỉnh sửa rồi. Vậy học 2 học phần tự chọn có được tính trung bình tích lũy không? Em muốn hủy một học phần thì làm sau?

Nếu 2 học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thì sẽ tính điểm TB cả 2 học phần. SV có thể làm đơn đề nghị hủy 1 học phần thì làm đơn gửi về phòng Quản lý đào tạo xem xét.

Bài viết khác